top of page
IMG_1193_edited.jpg
Dotykom svojej duše, svojho bytia, tela, hlasu, krokov,
chutí, vôní, hudby, krásy jedinečnosti, krehosti aj sily, rozmanitosti farieb ..nachádzaš prepojenie, hlboký zážitok, prijatie svojho najintímnejšieho. Objavíš v sebe podstatu spoznávaním seba.

Ochutnaj vodu

nadýchaj sa dosýta vzduchu,

zatancuj nad ohñom a nechaj zem,

aby bozkala tvoje nohy, jedine tak

budeš divokou bytosťou utkanou

zo slobody každého

kroku

bottom of page