top of page
IMG_1193_edited.jpg

ochutnaj vodu

nadýchaj sa dosýta vzduchu,

zatancuj nad ohñom a nechaj zem,

aby bozkala tvoje nohy, jedine tak

budeš divokou bytosťou utkanou

zo slobody každého

kroku

Dotykom svojej duše, svojho bytia, tela, hlasu, krokov,
chutí, vôní, hudby, krásy jedinečnosti, krehosti aj sily, rozmanitosti farieb ..nachádzaš prepojenie, hlboký zážitok, prijatie svojho najintímnejšieho. Objavíš v sebe podstatu spoznávaním seba.
bottom of page