Analógová - filmová
fotografia.
Remeslo, ktoré pretrvá. Ručne vyvolávané, skenované filmy.

2020-12-23-0005.jpg