top of page

Women

Stories

2o2o - open

Jedinečný (nielen)  fotografický projekt dokumentuje príbehy, životy rôznych žien s rôznym životným pozadím
             a vnútorným životom. Mäkkosť a húževnatosť, strach aj láska. Skutočné ja i zmätok. Slzy a šťastie.
                                      Vďaka tomu sme čisté. Skutočná realita a jednoduché momenty žitia.
            Tento projekt je nadčasový a je fotografovaný špeciálne filmovým fotoaparátom, filmy ručne spracovávam.

4 (1).jpg
2020-12-23-0004.jpg
Do 10.jpg
2020-12-23-00223.jpg

        Uniqueness  Love  Healing  Simpleness    

 Gratitude  Passion  Potential  Acceptance

Strenght  Truthness  Softness  Onness

 This Unique Film Photo Project documents the stories, lives of different women, with different living backgrounds and inner living. Softness and toughness, fear and Love. True self and confusion. Tears and Happiness. That is what make us pure. The actual real and simple moments. This project is timeless and is photographed specifically on a film camera, films are hand processed.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

bottom of page